Tjänster

Våra rådgivningstjänster vägleder dig till rätt va-lösning med rätt produkter.

Rådgivning

Vi är specialister med lång erfarenhet av avancerade va-lösningar i betong.
Vi har en nära relation med våra kunder som är de yrkesverksamma i vår bransch. Med ett starkt engagemang och kunskap leder vi dem fram till rätt va-lösning.

Vår utgångspunkt är att varje projekt är unikt, så vi arbetar med prefabricerade betongprodukter och lägger mycket energi på att utveckla nya smarta lösningar. Bäst kundnytta gör vi i projektens tidiga skede när vi aktivt kan delta i diskussionerna kring lösningar. Du som kund ska känna dig trygg med våra råd och lösningar på både kort och lång sikt.

Meag Va-system är en naturlig länk mellan beställare, projektörer och entreprenörer med insikt och kunskap som kan vara helt avgörande för slutresultatet.

På vår marknad har vi fyra fabriker för tillverkning av betongprodukter som ingår i va-lösningarna.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning ute på arbetsplatserna, exempelvis hur man lägger rör, monterar en brunn eller handhavande och byggande av rörledning. På plats beskriver vi nya produkter och lösningar för dem som ska utföra jobbet. Utbildningarna genomförs av våra specialister inom respektive kompetensområde.

I samband med att vi levererar rör, brunnar eller anläggningar från våra fabriker till entreprenörer erbjuder vi oss att ge information och utbildning till berörda personer. Projektörer och beställare kan med fördel kontakta vårt närmaste säljkontor för ett kostnadsfritt informationsmöte.

Vi berättar om betongrörens egenskaper och de fördelar som rörmaterialet har. Vi kan även ge information om speciella avskiljare, pumpstationer, brunnar och andra objektspecifika produkter