Vi informerade i Riksdagen om hållbara va-system

Vi informerade i Riksdagen om hållbara va-system

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 27 november 2019
Meag Va-system i Riksdagen!
Vi var med och arrangerade Riksdagshearing för hållbart byggande av va-nät 

Kraven på hållbara ledningssystem ökar, önskemålet från många kommuner är nu en garanterad livslängd på 150 år. Är det möjligt? Ja, med kloka och väl riktade investeringar och med ett ökat samarbete kan branschens aktörer gemensamt nå målet.

Vi i betongrörsindustrin presenterade våra tankar och principer för ett hållbart va-nät. Inbjudna riksdagsledamöter, kommunpolitiker, Svenskt Vatten, va-tjänstemän och andra i va-branschen deltog i vårt seminarium på temat hållbarhet och livslängd i 150 år. Ett eftersatt system med en förnyelsetakt om > 200 år kräver handfasta åtgärder. Vilka är de politiska möjligheterna? Beställarnas viktiga uppdrag och de tekniska konsulternas möjligheter att påverka. Kan entreprenören handlas upp så att de bygger för 150 års livslängd? Materialproducenternas produktutveckling för dokumenterat lång livslängd?

Vi har levererat betongrör sedan 1950-talet till nutid och vet vad som fungerar och inte fungerar i självfallsnäten. Därför har vi sammanfattat några goda råd i en skrift, som beskriver de olika rollernas utmaningar och möjligheter.

Vi fick ett par timmars bra dialog och lyckades förmedla kommunernas utmaningar i dagens va-nät samt att det finns möjlighet att bygga hållbart för en mycket lång livslängd!

Vi måste alla bidra till att det hållbara byggandet upprätthålls i alla led. Det gäller alla involverade aktörer. Vår bestämda uppfattning är att de som påverkar valet av material i va-näten måste prioritera det nya kravet på 150 års livslängd. Betong är miljövänligt och består av enbart naturprodukter, det är säkert, tryggt och håller i ett och ett halvt sekel, minst.

Välj betong och bidra till en smartare och hållbarare infrastruktur.